Filistin Kadın Komiteleri Birliği: “Barış” aldatmacası işgalciyle normalleşme dayatmasıdır

Filistin Kadın Komiteleri Birliği, 8 Ekim’de Eriha’da düzenlenen “Kadınlar Barışı Başlatıyor” isimli gösteriyi işgalciyle normalleşme çabası olarak tanımladı ve karşısında duracaklarını açıkladı

Filistin Kadın Komiteleri Birliği, Eriha’da, 8 Ekim’de düzenlenen “Kadınlar Barışı Başlatıyor” isimli normalleştirme gösterisiyle ilgili aşağıdaki açıklamayı yayınladı.

“Normalleşme ihanettir; Filistinli kadınlar ve ‘barış’ aldatmacası adı altında yürütülen bütün planlara karşı çıkacağız,” başlıklı açıklama şöyle:

Filistin Kadın Komiteleri Birliği olarak “İsrail Toplumu ile İletişim Filistin Komitesi” denen yapının Ekim ayında Eriha’daki Ürdün nehri yakınlarında, İsrailli ve Filistinli kadınların “barış” için yürüyüşü olarak tanıtılan bir yürüyüş örgütlenmesi için yürüttükleri çalışmayı kategorik olarak reddediyoruz. Bu Siyonist işgalin halk nezdinde kadınları araçsallaştırarak normalleşmesi için yapılmış utanmazca bir çağrıdır. Bu faaliyet, Filistinli kadınlara işgalciyle normalleşmeyi zorla dayatmaya çalışan küstah bir sahtekârlıktır ve halkımızı işgalciden kurtarmak için şehit olan, esir olan, yaralanan kadınların ve savaşçıların fedakârlıklarının açıkça çiğnenmesidir. İşgal altındaki Filistin’deki Filistin kadın hareketi olarak normalleşme karşısındaki tutumumuz gayet açıktır, işgalin ekonomik, kültürel, akademik ve başka biçimler de dahil olmak üzere her şekilde boykot edilmesi talebimiz gibi.

Mücadele eden Filistinli kadınlar adına, kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı, savaşçıları ve Filistin halkının tüm dürüst güçlerini, erkekleri ve kadınları “Kadınlar Barışı Başlatıyor” yürüyüşünü durdurmaya çağırıyor ve bundan sorumlu olanların araştırılmasını ve ulusal kovuşturmaya tabi tutulmasını talep ediyoruz. Filistinli kadınları düşmanla ilişkileri normalleştirmeye zorlamak isteyenler birlik ve ulusal uzlaşma için mücadele yürüttüğümüz bir anda kesinlikle ulusal mutabakatı bozma niyetindedir.

Filistin Kadın Komiteleri Birliği olarak bu retoriğe ve Filistinli kadınlar adına yürütülen bu hain komplolara ve sözde “barış” aldatmacasına karşı çıkacağımızı tekrar ediyoruz. “Barış” aldatmacası gerçekte sadece Filistinli kadın ve erkeklerin ulusal mutabakatına karşı kendi çıkarlarını ve kararını dayatmak isteyen tekelci bir kesimin iradesini yansıtır.

[FHKC’nin resmi sitesindeki İngilizce orijinalinden Ayşe Düzkan tarafından bdsturkiye.org için çevrilmiştir]

bdsturkiye.org