Semih Kaplanoğlu’na açık mektup

Sayın Semih Kaplanoğlu,

Yönetmenliğini yaptığınız ‘Bal’ adlı film ile İsrail devletinin parasal desteğiyle gerçekleşen Hayfa Uluslararası Film Festivali‘ne katıldığınızı ve festivalde dağıtım desteği ödülüyle ödüllendirildiğinizi öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu yıl 47.si gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde yönetmen Emir Kusturica‘nın katılmasını gerekçe göstererek ‘Bal’ adlı filminizi festivalden çektiniz. Basına verdiğiniz açıklamada Emir Kusturica’nın 1992-1996 yılları arasında Bosna’da yaşanan soykırım ve tecavüz suçlarını savunduğundan bahisle festivale katılmasının vicdanlarınızı acıttığından bahsettiniz. Filistinli demokratik kitle örgütlerinin ortak girişimi olan İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası da dünyadaki vicdan sahibi kişilere, kültür insanlarına İsrail’in sonu gelmeyen pervasız saldırıları ve işgali karşısında İsrail’in aklanmasına hizmet eden ve işlediği savaş suçlarının üzerinin örtülmesi anlamı taşıyan ve İsrail devleti tarafından finanse edilen her tür kültürel ve akademik etkinliği boykot etmeye çağırıyor. Sizi yüzlerce aydın ve örgüt tarafından destek bulan bu çağrıya kulak vererek boykota katılmaya çağırıyoruz.

Gazze saldırısının üzerinden henüz iki yıl bile geçmedi. İsrail’in Gazze’ye yardım malzemesi götüren Özgürlük Filosu’na saldırısı neticesinde ölen 9 kişinin daha yası bile bitmemişken Hayfa Film Festivali‘ne katılmanız da bizim vicdanlarımızı acıtmaktadır. Amacımız elbette halkların yaşadığı acıları yarıştırmak değil.

Fakat İsrail’in halen de süren ve yakın gelecekte de biteceğine dair hiçbir emarenin olmadığı işgal ve şiddeti karşısında Filistin halkının boykot çağrılarına kulaklarınızı tıkamanız ve İsrail devletinin finanse ettiği kültürel etkinliğe katılmanız Antalya Film Festivali’ndeki tavrınızla çelişki arz etmektedir.

Kültürel boykot destekçisi Yahudi yönetmen Eyal Sivan Yafa: Portakalın Otomatiği filminde, İsrail’in ödül aldığınız Hayfa şehrinden Filistinlileri nasıl kovduğunu, tarihi baştan yazarak nasıl bir İsrail markası yarattığını anlatırken sizin Hayfa Film Festivali’ne katılarak bu tarih yazımına katılmanız çok üzücü. İsrail’e yönelik boykotun, süregiden zulme bir son vermenin aracı olması itibarıyla önemi ve işlevi çok büyüktür. İsrail’in, bu türden etkinlikleri markalaşma ve aklanma için bir araç olarak gördüğü bilinirken Hayfa Film Festivali’nde yer almak suça ortak olmak değil midir?

Biz de sizin gibi sanatçının insanlığından ayrılamayacağını düşünüyoruz. Bu sebepten sizi kendinizle tutarlı olmaya, dünyada giderek güçlenen “İsrail’e Karşı Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası”na destek vermeye, İsrail devleti tarafından finanse edilen kültürel etkinliklere katılmamaya ve Hayfa Film Festivali’nden aldığınız ödülü iade etmeye davet ediyoruz!

BDS Türkiye (Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi)

bdsturkiye.org