Ocak 2008 itibariyle Filistinlilerin vatanlarındaki ve sürgündeki dağılımı

Birinci Tablo (1) :  1/1/2008 TARİHİNDE FİLİSTİNLİLERİN VATAN VE SÜRGÜNDEKİ SAYI VE DAĞILIMI

BÖLGE FİLSTİNLİLERİN SAYISI NOTLAR
BATI ŞERİA 2.345107 745.776’sı MÜLTECİ
GAZZE ŞERİDİ 1.416.530 1.048.125’i MÜLTECİ
1948YILINDA İŞGAL EDİLEN TOPLAKLARDA  1.457.465  
ÜRDÜN 3.170.000 1.903.490’ı KAYITLI
LÜBNAN 423972  
SURİYE 451467  
 DİĞER ARAP ÜLKELERİ 790000  
LATİN VE KUZEY AMERİKA VE AVRUPA 600000  
TOPLAM 10.654.541  

İkinci Tablo (2) :  1/1/2008 TARİHİNDE ANRWA KURUMUN KAYITLARINDA BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI

BÖLGE Kamp sayısı Kamp içi mültecilerin sayısı Kamp dışı mültecilerin sayısı TOPLAM
ÜRDÜN 10 330.468 1.573.022 1.903.490
LÜBNAN 12 217.441 206.531 423.972
SURİYE 10 120.383 331.084 451.467
BATI ŞERİA 19 194.502 551.274 745.776
GAZZE ŞERİDİ 8 481.180 566.945 1.048.125
TOPLAM 59 1.343.974 3.228.856 4.572.830

 

Üçüncü Tablo (3) :  1/1/2008 TARİHİNDE BATI ŞERİA’DA BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI

BÖLGE KAMP ADI HİKTAR ALAN KURULUŞ YILI Kamp içi mültecilerin sayısı Kamp dışı mültecilerin sayısı      
NABLUS ASKER 162 1950 15,887 218,679      
BALATA 460 1950 23,181      
ALFARGA 194 1949 7,632      
KAMP 1 28 1950 6,750      
NUR ŞAMS 230 1952 9,163      
TULKARM TULKARM 465 1950 18,310      
CENİN CENİN 473 1953 16,209      
KUDÜS ŞAFAT 198 1966 10,936 173,917
AMARİ 360 1948 10,520
DEİR AMAR 160 1949 2,384
HALAZON 240 1949 11,182
KALNDİA 353 1949 10,981
EL-HALİL DHAYŞA 340 1949 12,954 134,283
AYDE 115 1948 4,787
BEYT CEBRİN 135 1949 2,078
FAUAR 220 1950 8,066
URUB 238 1949 10,444
ERİHA AKBAT CABR 689 1948 6,403 10,548
AYN SULTAN 700 1948 1,920
GAZZE’DEN ــ ــ ــ 4,715 13.847      
 

TOPLAM

194,502 551,274      
 

BATI ŞERİADA TOPLAM SAYI

745,776      

Dördüncü Tablo (4) :  1/1/2008 TARİHİNDE GAZZE ŞERİDİ’NDE BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI

BÖLGE KAMP ADI KURULUŞ YILI HİKTAR ALAN Kamp içi mültecilerin sayısı Kamp dışı mültecilerin sayısı
DEİR ALBALAH DEYRALBALAH 1949 150 20,372 43,411
MAGAZİ 1949 547 23,416
HAN YUNES HAN YUNES 1948 564 62,181 114,674
ANSEYRAT ANSEYRAT 1948 588 58,974 33,528
ALBREYC 1952 478 30,055
REFAH REFAH 1949 900 97,889 71,214
GAZZE ŞATE 1951 900 80,915 221,004
CABALYA CABALYA 1954 1448 107,378 83,114
TOPLAM 5575 481180 566945
 

GAZZE ŞERİDİNDE TOPLAM SAYI

1048125

Beşinci Tablo (5) :  1/1/2008 TARİHİNDE ÜRDÜN’DE BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI

BÖLGE KAMP ADI KURULUŞ YILI HİKTAR ALAN Kamp içi mültecilerin sayısı Kamp dışı mültecilerin sayısı
AMMAN KUZEYİ CABAL HUSEYN 1952 367 29,571 379994

 

BAKAA 1968 1400 91,392
AMMAN GÜNEYİ VEHDAT 1955 488 50,797 476,049

 

TABİYE 1968 130 6269
ZARKA ZAKA 1949 180 18,419 480,359

 

HETTİN 1968 917 44,512
İRBİD İRBİD 1951 244 24,934 236,620

 

 

HOSN 1968 774 21,646
SOF 1968 750 19,582
CARAŞ GAZZE 1967 500 23,282 ــ
           
TOPLAM 5750 330468 1573022
ÜRDÜN’DE TOPLAM SAYI 1,903,490

Altıncı Tablo (6) :  1/1/2008 TARİHİNDE LÜBNAN’DA BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI

BÖLGE KAMP ADI KURULUŞ YILI HİKTAR ALAN Kamp içi mültecilerin sayısı Kamp dışı mültecilerin sayısı
BEYRUT MARELYAS 1952 6 616 49271
CABAL

 

BURC BARACNE 1948 104 15,798  

 

43393

 

DAKVANA   ….. 9,297
DABYA 1956 83 4,035
ŞATİLA 1949 40 8,437
SAYDA AYN HELVE 1948 420 46,382 42577

 

 

NABATİYA   ….. 7,324
AMİYE MYE 1948 54 4,600
SUR

 

ALBIS 1949 80 9,581  

50009

 

RAŞİDİYE 1948 267 26,617
BURC ŞAMALİ 1955 14 19,224
TARABLUS NAHRELBARED 1949 198 31,722 10851

 

BADAVİ 1956 200 16,089
BEKA VEYFL 1949 43 7,709 8669
YOKEDİLMİŞ KAMPLARDAN DAĞILAN     10,010 ـــ
TOPLAM 1, 509 217,441 206531
LÜBNAN’DA TOPLAM SAYI 423,972

YedinciTablo (7) :  1/1/2008 TARİHİNDE SURİYE’DE BULUNAN FİLTİNLİ MÜLTECİLERİN SAYISI

BÖLGE KAMP ADI KURULUŞ YILI HİKTAR ALAN Kamp içi mültecilerin sayısı Kamp dışı mültecilerin sayısı
ŞAM HAN AŞŞEYH 1948 180 17,427 283,678
HAN DANNUN 1950 80 9,155
SABİNE 1968 85 19,518
SET ZEYNEB 1968 85 20,780
CARMANA 1968 80 3,719
NEYREB HALEP 1950 200 18,466 14507
HIMS HIMS 1949 140 13,767 17146
HAMA HAMA 1950 70 7,943
DERAA DARAAا 1950 45 5,121 15753
TAVARE 1967 30 4,487
TOPLAM 995 120,383 331,084
SURİYE’DE TOPLAM SAYI 451,467

NOT: YARMUK KAMPI ANRWA TARAFINDAN RESMİ BİR KAMP OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİ İÇİN KAMPTAKİ MÜLTECİLER (130 BİN CİVARINDA) KAMP DIŞI OLARAK SAYILDI.