Filistin BDS (boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar) Kampanyası Ulusal Komitesi (BNC)

BDSFilistin sivil toplumu arasında geniş ve sürekli bir Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) kampanyasının gerekliliği üzerine geniş konsensüs, 170’in üzerinde Filistinli örgütün ilk imzacı olduğu Temmuz 2005’te başlatılan İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar için Filistin çağrısı ile sonuçlandı. Bu çağrının imzacıları, Filistin halkının üç ana bileşenini temsil eder: sürgündeki mültecileri, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri ve İsrail devletinin boyunduruk altındaki Filistin vatandaşları.

2005 çağrısının kamuya açıklanmasından beri hızla büyümeye başlayan BDS kampanyasını koordine etme çabaları, Kasım 2007’de Ramallah’ta yapılan birinci Filistin BDS Konferansı ile sonuçlandı. Bu konferanstan Filistin içindeki BDS kampanyasını koordine eden bir organ olarak BDS Ulusal Komitesi (BNC) doğdu. BNC’nin amaçları şunlardır:

 • İsrail işgaline ve apartheid’a karşı sivil direnişin esas biçimi olarak boykot kültürünü güçlendirmek ve yaymak;
 • 9 Temmuz 2005 tarihli Filistin Sivil Toplumu BDS Çağrısı ile uyumlu olarak eylem stratejileri ve programları hazırlamak;
 • Dünya genelindeki BDS kampanyaları için Filistinli referans noktası olmak;
 • Filistin içinde normalleşme karşıtı kampanya için ulusal bir referans noktası olmak;
 • Tüm bölgelerdeki çeşitli BDS kampanyası çabalarını koordine etmek;
 • BDS kampanyasında yer alan örgütler ve girişimler ile bir yıllık konferans düzenlemek.

BNC’nin görevleri şunları içerir:

 • Kampanyalar & Bilinçlendirme: Hem Filistin içindeki hem dünya genelindeki kampanyalara kaynaklar hazırlamak ve yaygınlaştırmak;
 • Konferanslar Düzenleme & Eğitim: BDS kampanya çalışması hakkında yerel aktivistler ve örgütleri eğitmek;
 • Uluslararası Savunma: BDS kampanyasını benimseyen net bir resmi Filistin duruşunun geliştirilmesine ve apartheid rejimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik uluslararası çabaların izlenmesine ve karşı koyulmasına yönelik uluslararası savunma;
 • Hızlı Tepki: İlan edilmiş ya da örtük bir hedef olarak apartheid rejimini normalleştiren projelere ve girişimlere derhal tepki göstermek, yanı sıra projelerin ve girişimlerin değerlendirmeye tabi tutulacakları net standartlar belirlemek;
 • Arap ülkelerindeki BDS Kampanyalarını Koordine Etmek;
 • Dünya genelindeki BDS girişimlerine Destek & Teşvik;
 • BDS kampanyası sitesini Kurmak & Çalıştırmak (www.bdsmovement.net);
 • Medya Savunması ve Kampanya Materyalleri: Filistin’de ve dünya genelinde BDS hareketinin önemi ve gelişimi hakkında bilinçlendirmek ve yaymak amacıyla;

BDS kampanyasını geliştirmek ve ilerletmek: 2005 yılındaki Filistin Sivil Toplumu BDS çağrısıyla uyumlu hedefler, stratejiler ve taktikler geliştirmek.

BNC’nin mevcut üyeleri:

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Konseyi

Filistinli İşçiler Genel Birliği

Filistin Genel Sendikalar Federasyonu (PGFTU)

Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı (PNGO)

Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ulusal Enstitüsü

Bağımsız Sendikalar Federasyonu (IFU)

Meslek Odaları Birliği

Küresel Filistin Geri Dönüş Koalisyonu

İşgal Altındaki Filistin ve Golan Tepeleri Savunma Girişimi (OPGAI)

Filistinli Kadınlar Genel Birliği (GUPW)

Filistinli Çiftçiler Birliği (PFU)

Filistin Apartheid Duvar Karşıtı Kampanyası (Stop the Wall)

Halk Direnişi Ulusal Komitesi

İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI)

Nakba Anması Ulusal Komitesi

Kudüs’teki Filistinlilerin Haklarını Savunma Koalisyonu

Kudüs için Koalisyon

Filistin Yardım Dernekleri Birliği

Filistin Ekonomik Gözlem

Gençlik Faaliyet Merkezleri Birliği – Filistin Mülteci Kampları (UYAC)