Filistin dersliği başlıyor

BDS Türkiye, ülkemizde belli bir farkındalığa sahip olmakla birlikte genellikle yalnızca yüzeysel düzeyde bilinen Filistin meselesinin farklı boyutlarının detaylı olarak ele alınacağı bir “Filistin dersliği” çalışması başlatıyor.

Filistin haritasında işgal tarihi. (tasarım: Meltem Ulusoy)

Filistin’de Siyonist İşgal Tarihi. (Tasarım: Meltem Ulusoy)

24 Nisan Pazar gününden itibaren iki haftada bir Pazar günleri saat 17.00-19.30 arasında yapılacak olan dersleri verenler arasında, BDS Türkiye gönüllülerinin yanı sıra tanınmış gazeteci, akademisyen ve araştırmacılar da olacak.

Sekiz oturum halinde, Pangaltı Nostalji Kültür’de (Ergenekon Caddesi, Teyyareci Fehmi Sokak, No: 12/c Pangaltı-Şişli-İstanbul) düzenlenecek olan dersler herkese açık ve ücretsizdir.

Tüm dostlarımızı ve Filistin meselesini daha yakından öğrenmek isteyen herkesi Filistin dersliğine bekliyoruz.

Başlıklar:

24 Nisan Pazar – Filistin’in abecesi: Temel terminoloji, kavramlar ve coğrafya

Anlatıcı: Nicola al-Saafin (Filistinli diasporası, BDS Türkiye gönüllüsü)

 

8 Mayıs Pazar – Kuşbakışı Filistin tarihi

Anlatıcı: Selim Sezer (Araştırmacı, BDS Türkiye gönüllüsü)

 

22 Mayıs Pazar – Filistinli siyasi gruplar: Programlar, ideolojiler ve çözüm perspektifleri

Anlatıcı: İslam Özkan (Gazeteci)

 

5 Haziran Pazar – Filistin intifadaları ve halk ayaklanmaları

Anlatıcı: Aynur Şengal (BDS Türkiye gönüllüsü)

 

19 Haziran Pazar – Filistin’in sosyal yapısı ve Filistinli mülteciler

Anlatıcılar: Arafat al-Haj (Filistinli yazar – Gazze), Sami Davudi (Filistin diasporası)

 

3 Temmuz Pazar – İsrail’de toplumsal ve siyasal yapı

Anlatıcı: Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu (İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi)

 

17 Temmuz Pazar – Filistin kültürünün temel yapıtaşları

Anlatıcı: Mine Şirin (Gazeteci)

 

31 Temmuz Pazar – Filistin’le uluslararası dayanışma ve BDS

Anlatıcı: Ayşe Düzkan (Yazar, BDS Türkiye gönüllüsü)

BDS filistin dersligi afis2

bdsturkiye.org