Filistin sivil toplumundan İsrail’e boykot çağrısı

Filistin sivil toplumu Uluslararası Hukuka ve Evrensel İnsan Hakları İlkeleri’ne uyuncaya kadar İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar uygulamaya çağırıyor

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Duvar’ı hukuka aykırı bulduğu tarihi öneme sahip tavsiye kararının üstünden bir yıl geçti, ancak İsrail Divan kararını hiçe sayarak, sömürgeci Duvar’ını inşa etmeyi sürdürüyor. Filistin’e ait Batı Şeria (Doğu Kudüs dahil),  Gazze Şeridi ve Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ndeki işgalinin 38. yılında İsrail, Yahudi yerleşimlerini genişletmeye devam ediyor. Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri’ni ilhak ettikten sonra, şimdi de Batı Şeria’nın ciddi büyüklükte parçalarını Duvar yoluyla fiilen ilhak ediyor. İsrail bir yandan da Gazze Şeridi’nden çekilme planının gölgesinde, Batı Şeria’da yerleşimler kurmaya ve genişletmeye hazırlanıyor. Filistinlilere ait topraklar üzerinde etnik temizlik uygulanarak İsrail devletinin kurulmasından 57 yıl sonra Filistinlilerin çoğunluğu mülteci, Filistinli mültecilerin de büyük bölümü vatandaşlık haklarından yoksun. Dahası, İsrail’in kendi Arap-Filistinli yurttaşlarına uyguladığı pekiştirilmiş ırk ayrımcılığı da olduğu gibi sürüyor.

İsrail’in süren uluslararası hukuk ihlalleri karşısında;

1948’den beri yüzlerce BM kararının, İsrail’in sömürgeci ve ayrımcı politikalarını hukuka aykırı bularak mahkûm etmiş ve derhal uygun ve etkili çözümler bulma çağrısı yapmış olduğunu;

Ve

Bugüne kadar hangi biçimde olursa olsun hiçbir uluslararası müdahale ve barış çabasının İsrail’i insan hakları hukukuna uymaya, temel insan haklarına saygılı davranmaya ve Filistin halkına uyguladığı baskı ve işgale son vermeye ikna edememiş ya da zorlayamamış olduğunu;

Ve

Güney Afrika’daki apartheid uygulamasının kaldırılması için boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımların çeşitli biçimleri aracılığıyla verilen mücadelede örneklendiği gibi dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların, tarih boyunca adaletsizlikle savaşma sorumluluğunu üstlenmiş olduğunu göz önünde tutarak;

Ve

Güney Afrikalıların apartheid karşısındaki mücadelesinin verdiği ilham ve uluslararası dayanışma, ahlaki tutarlılık, adaletsizliğe ve baskıya direnme ruhuyla;

Biz, Filistin sivil toplumu temsilcileri, uluslararası sivil toplum örgütlerini ve bütün dünyadaki vicdanlı insanları apartheid döneminde Güney Afrika’ya uygulananlara benzer, kapsamlı boykotlar ve yatırımların geri çekilmesi girişimlerini İsrail’e karşı hayata geçirmeye çağırıyoruz. Sizleri, İsrail’e karşı ambargo ve yaptırımlar uygulamak üzere devletlerinize baskı yapmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda vicdan sahibi İsraillileri adalet ve gerçek barış için bu çağrıyı desteklemeye çağırıyoruz.

Şiddet içermeyen bu cezalandırma önlemleri,

 1. Arap topraklarındaki işgal ve sömürgeleştirmeye son vererek ve Duvar’ı yıkarak,
 2. Arap-Filistinli İsrail yurttaşlarının temel ve tam eşitlik haklarını tanıyarak,
 3. Filistinli mültecilerin yurtlarına ve mülklerine geri dönüş haklarını 194 sayılı BM kararında hükme bağlandığı şekilde tanıyarak, koruyarak ve uygulayarak,

İsrail, Filistin halkının vazgeçilemez kendi kaderini tayin hakkını tanıma yükümlülüğünü yerine getirinceye ve uluslararası hukukun gereklerine bütünüyle uyuncaya kadar sürdürülmelidir.

Destekleyenler:

Aşağıdaki Filistinli siyasal partiler, sendikalar, dernekler, koalisyon ve örgütler Filistin halkının üç ayrılmaz parçasını temsil etmektedir: Filistinli mülteciler, işgal altındaki Filistinliler ve İsrail’in Filistinli yurttaşları.

Sendikalar, Dernekler ve Kampanyalar

 • Filistin Ulusal ve İslami Güçler Konseyi
 • Filistin Bağımsız Yurttaş Hakları Komisyonu (PICCR)
 • Hayfa Arap Cemaat Dernekleri Birliği (ITTIJAH)
 • Lübnan’daki Filistinli STK’lar Forumu
 • Filistin Genel Sendikalar Federasyonu (PGFTU)
 • Filistinli Kadınlar Genel Birliği (GUPW)
 • Filistinli Öğretmenler Genel Birliği (GUPT)
 • Filistin Üniversite Öğretim Görevlilileri ve Çalışanları Sendikaları Federasyonu
 • Meslek Dernekleri Birliği
 • Filistin Tıbbi Yardım Komiteleri Birliği (UPMRC)
 • Batı Şeria Sağlık İşleri Komiteleri
 • Tarım İşleri Komiteleri Birliği (UAWC)
 • Filistin Tarımsal Yardım Komiteleri Birliği (PARC)
 • Sağlık İşleri Komiteleri Birliği (UHWC) – Gazze
 • Filistinli Çiftçiler Birliği
 • İşgal Altındaki Filistin ve Suriye Golan Tepeleri’ni Savunma Girişimi (OPGAI)
 • Engelli Filistinliler Genel Birliği
 • Filistin Kadın Eylem Komiteleri Federasyonu (PFWAC)
 • İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI)
 • Duvar’ı Durdurun (Stop The Wall)
 • Özel Okul Öğretmenleri Sendikası
 • Kadın Çalışma Komiteleri Birliği (UWWC), Tulkarim
 • Kudüs Diş Hekimleri Birliği
 • Filistin Mühendisler Birliği
 • Hukukçular Birliği
 • Okur Yazarlığın Yaygınlaştırılması ve Yetişkin Eğitimi Ağı, Ramallah
 • Rehabilitasyon Merkezleri Koordinasyon Komitesi, Batı Şeria
 • Lübnan Sivil Toplum Örgütleri Koalisyonu (150 örgüt)
 • Filistin İnsan Hakları İçin Dayanışma (SPHR), Kanada Üniversite Öğrenci Dernekleri Ağı

Mülteci Hakları Dernekleri/Örgütleri

 1. El-Ard – Geri Dönüş Hakkını Savunma Komiteleri, Suriye
 2. El-Awda Yardım Cemiyeti, Beyt Cala
 3. El-Awda – Filistin Geri Dönüş Hakkı Koalisyonu, ABD
 4. El-Awda Toronto
 5. Aidun Grubu – Lübnan
 6. Aidun Grubu – Suriye
 7. El-Ruvvad Kültür ve Tiyatro Eğitim Merkezi, Aida mülteci kampı
 8. Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Haklarını Savunma Derneği (ADRID), Nasıra
 9. BADIL Filistin İkamet ve Mülteci Hakları Kaynak Merkezi, Beytüllahim
 10. Kesin Geri Dönüş Komitesi, Suriye
 11. Filistinli Mülteci Haklarını Savunma Komitesi, Nablus
 12. Filistin Köy ve Kentlerinin Yerinden Edilmiş Sakinlerinin Birliği
 13. Filastinuna – Geri Dönüş Hakkını Savunma Komisyonu, Suriye
 14. Hanzala Merkezi, ‘Azza (Beyt Cibrîn) Mülteci kampı, Beytüllahim
 15. Geri Dönüş Hakkını Savunma Yüksek Komitesi, Ürdün (Ürdün’deki 71 parlamento, siyasal parti ve sendika üyesinin kişisel destekleriyle birlikte)
 16. Dönüş Hakkını Savunma Yüksek Ulusal Komitesi, Ramallah
 17. Uluslararası Geri Dönüş Hakkı Kongresi (RORC)
 18. Dönüş Hakkının Savunulması İçin Cermana Gençlik Forumu, Suriye
 19. Leci (Mülteci) Merkezi, Aida kampı, Beytüllahim
 20. Yerel Rehabilitasyon Komitesi, Kalandiya mülteci kampı, Kudüs
 21. Engellilerin Rehabilitasyonu İçin Yerel Komite, Deheyşe mülteci kampı, Beytüllahim
 22. Filistin Ulusal Geri Dönüş Hakkı Savunma Komitesi, Suriye
 23. Filistin Geri Dönüş Cemiyeti, Suriye
 24. Filistin Geri Dönüş Forumu, Suriye
 25. Filistin Geri Dönüş Hakkı Koalisyonu (Filistin, Filistinlilerin Yaşadığı Arap ülkeleri, Avrupa, Kuzey Amerika)
 26. Filistin Geri Dönüş Hakkı Konfederasyonu -Avrupa (Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç)
 27. Geri Dönüş Hakkı İçin Filistin Gençlik Forumu, Suriye
 28. FKÖ Halk Komiteleri – Batı Şeria Mülteci Kampları
 29. FKÖ Halk Komiteleri – Gazze Şeridi Mülteci Kampları
 30. Halk Komitesi – el-Azza (Beyt Cibrîn) Mülteci Kampı, Beytüllahim
 31. Halk Komitesi – Deheyşe Mülteci Kampı, Beytüllahim
 32. Şaml – Filistin Diaspora ve Mülteci Merkezi, Ramallah
 33. Kadın Etkinlik Merkezleri Birliği – Batı Şeria Mülteci Kampları
 34. Gençlik Etkinlik Merkezleri Birliği – Filistin Mülteci Kampları, Batı Şeria ve Gazze
 35. Kadın Etkinlik Merkezi – Debeyşe Mülteci Kampı, Beytüllahim
 36. Yafa Kültür Merkezi, Balata Mülteci Kampı, Nablus

Örgütler

 1. Abna el-Balad Derneği, Nablus
 2. Addamir İnsan Hakları Merkezi, Gazze
 3. Addamir Tutsaklara Destek ve İnsan Hakları Derneği, Ramallah
 4. Alanka Kültür Derneği, El-Halil
 5. El-Awda Filistin Folklor Derneği, El-Halil
 6. El-Doha Çocuk Kültür Merkezi, Beytüllahim
 7. El-Huda İslam Merkezi, Beytüllahim
 8. El-Cil El-Cedid Topluluğu, Hayfa
 9. El-Karame Kültür Derneği, Um al-Fahm
 10. El-Maghazi Kültür Merkezi, Gazze
 11. El-Marsad El-Arabi, İşgal Altındaki Golan Tepeleri, Suriye
 12. El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze
 13. El-Nahda Kültür Forumu, El-Halil
 14. El-Taghrid Kültür ve Sanat Derneği, Gazze
 15. Alternatif Turizm Grubu, Beyt Sahour (ATG)
 16. El-Vefa Yardım Derneği, Gazze
 17. Kudüs Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü (ARIJ)
 18. Arap İnsan Hakları Derneği, Nasıra (HRA)
 19. Arap Tarımsal Kalkınma Merkezi (ACAD)
 20. Arap Tarımsal Kalkınma Merkezi-Gazze
 21. Arap Eğitim Enstitüsü – Open Windows
 22. Arap Ortodoks Yardım Derneği – Beyt Sahur
 23. Arap Ortodoks Yardım Kuruluşu – Beyt Cala
 24. Arap Ortodoks Kulübü – Beyt Cala
 25. Arap Ortodoks Kulübü – Beyt Sahur
 26. Arap Öğrenci Kolektifi, Toronto Üniversitesi
 27. Arap Düşünce Forumu, Kudüs (AFT)
 28. El-Halil Kültürel Değişim Derneği- Fransa
 29. Necde Derneği, Lübnan
 30. Çevre Kalitesi Dairesi, Cenin
 31. Bader Kalkınma ve Yeniden İnşa Cemiyeti, Gazze
 32. Quebec Kanada – Filistin Vakfı, Montreal
 33. Özgürlükleri Savunma Merkezi, Ramallah
 34. Bilim ve Kültür Merkezi, Gazze
 35. Ticaret ve Sanayi Odası, Ramallah- El-Bireh ilçesi
 36. Çocuk Gelişimi ve Eğlence Merkezi, Tulkarim
 37. Halk Katılımı Komitesi, Tulkarim
 38. Çocukları Savunma Enternasyonali Filistin Seksiyonu, Ramallah (DCI/PS)
 39. El-Fünun Filistin Halk Dansları Topluluğu
 40. İnsan Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi, Beytüllahim
 41. Çevresel Eğitim Merkezi, Beytüllahim
 42. FARAH – Filistin Çocuk Merkezi, Suriye
 43. Gassan Kanafani Kalkınma Derneği, Gazze
 44. Gassan Kanafani Forumu, Suriye
 45. Gazze Toplum Ruh Sağlığı Programı, Gazze (GCMHP)
 46. Kalkınma için Golan, İşgal Altındaki Golan Tepeleri, Suriye
 47. Halhul Kültür Forumu, El-Halil
 48. Himaye İnsan Hakları Derneği, Ummül-Fehm
 49. Kutsal Topraklar Vakfı – Beytüllahim
 50. Aziz Nikholas Yaşlılar Evi – Beyt Cala
 51. İnsan Hakları Koruma Merkezi, Lübnan
 52. İnaş el-Usra Derneği, Ramallah
 53. Beytüllahim Uluslararası Merkez (Daru’n-Nedve)
 54. İslah Yardım Derneği-Beytüllahim
 55. Cafra Gençlik Merkezi, Suriye
 56. Cander Merkezi, el-Azza (Beyt Cibrîn) Mülteci Kampı, Beytüllahim
 57. Kudüs Kadın Merkezi, Kudüs (JCW)
 58. Kudüs Hukuki Yardım ve İnsan Hakları Merkezi (JLAC )
 59. Halil El Sakakini Kültür Merkezi, Ramallah
 60. Toprak Araştırmaları Merkezi, Kudüs (LRC)
 61. Kurtarılmış Tutsaklar Derneği, Filistin
 62. Toplumsal Kalkınma İçin Yerel Komite, Nablus
 63. Engellilerin Rehabilitasyonu Yerel Komitesi, Nablus
 64. MAAN TV Ağı, Beytüllahim
 65. Filistin İçin Tıbbi Yardım, Kanada
 66. MIFTAH-Filistin Küresel Diyalog ve Demokrasiyi Geliştirme Girişimi, Ramallah
 67. Muvatin-Filistin Demokrasi Araştırmaları Enstitüsü
 68. Ulusal Şehit Aileleri Forumu, Filistin
 69. Yakın Doğu Kiliseler Konseyi Mülteci Çalışmaları Komitesi– Gazze bölgesi
 70. Hristiyan Kuruluşlar Ağı – Beytüllahim (NCOB)
 71. Filistin Adalet ve Barış Konseyi, Kudüs
 72. Filistin Rehberlik Merkezi, Kudüs (PCC)
 73. Filistin Demokratik Gençlik Birliği, Lübnan
 74. Filistin Çiftçiler Cemiyeti, Gazze
 75. Su ve Çevre Kaynaklarının Geliştirilmesi için Filistin Hidroloji Grubu -Gazze
 76. Filistinli Tutsaklar Derneği -Batı Şeria
 77. Filistin Tüketiciyi Koruma Derneği, Gazze
 78. Barış ve Demokrasi İçin Filistin Üniversite Öğrencileri Forumu, el-Halil
 79. Filistinli Kadın Mücadele Komiteleri
 80. Kalkınma İçin Filistinli Çalışan Kadınlar Derneği (PWWSD)
 81. Halk Sanat Merkezi, El-Bireh
 82. Tutsakların Dostları Derneği – Ensar el-Sacin, Mecd el-Krum
 83. Kamusal Yardım Derneği, Gazze
 84. Ramallah İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi
 85. Aziz Afram Derneği – Beytüllahim
 86. Aziz Vincent De Paule – Beyt Cala
 87. Yaşlı Yurttaşlar Derneği – Beyt Cala
 88. Toplumsal Gelişim Merkezi, Nablus
 89. Kendini Geliştirme Derneği, El-Halil
 90. Toplumsal Çalışma Derneği, Tulkarim
 91. Gönüllü Çalışma ve Kültür Derneği, Ummü’l-Fehm
 92. Tutuklu ve Mahkûmların Dostları Derneği, Ummü’l-Fehm
 93. Sumud-Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Grubu, Toronto
 94. Tamer Toplum Eğitimi Enstitüsü, Ramallah
 95. TCC –Öğretmen Yaratıcılığı Merkezi, Ramallah
 96. Viam Merkezi, Beytüllahim
 97. Kadın Sorunları Teknik Komitesi, Ramallah ve Gazze (WATC)
 98. Kadın Araştırmaları Merkezi, Kudüs (WSC)
 99. Hukuki Yardım ve Danışmanlık İçin Kadın Merkezi, Kudüs (WCLAC)
 100. Eğitim ve Kültür İçin Yafa, Nablus
 101. Yazur Yardım Derneği, Nablus
 102. YMCA-Doğu Kudüs
 103. Gençlik İşbirliği Forumu, El Halil
 104. YWCA-Filistin
 105. El-Hadir Zekât Komitesi, Beytüllahim
 106. Deheyşe kampı Zekât Komitesi, Beytüllahim

bdsmovement.net sitesinden, Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi tarafından çevrilmiştir.

bdsturkiye.org