Filistin boykot kampanyasının liderliği yeni yasaya cevap veriyor

Filistin BDS Ulusal Komitesi (BNC)

İşgal Altındaki Filistin, 12 Temmuz 2011

filistin-latuffİsrail parlamentosu (Knesset) dün akşam (11 Temmuz) İsrail’e karşı Filistin sivil toplumunun Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) kampanyasına desteği suç kabul eden, bu kampanyada veyahut İsrail’e veya herhangi bir kurumuna karşı diğer kısmi boykot kampanyalarında faal olan İsrailli kişi ve kurumları cezalandıran yeni bir yasa çıkardı. Bu baskıcı yasa aynı zamanda İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde inşa edilen yasadışı yerleşimleri ile iş yapmayı reddeden şirketlerin devlet ihaleleri almalarını yasaklıyor.

Belli başlı siyasi partiler, sendikalar, STK ve kitle örgütlerinden oluşan en büyük Filistin sivil toplumu koalisyonu olan Filistin BDS Ulusal Komitesi’nin (BNC) koordinatörlerinden Hind Awwad şunları söyledi:

“İsrail, bir kez daha Filistin halkı üzerindeki apartheid, sömürgecilik ve işgal sistemine karşı sivil direnişi suçlu ilan etmek için zalimane tedbirler alıyor. Ancak İsrail, Gazze Şeridi’ndeki yasadışı ablukasını, zalim işgalini, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını inkarını ve Filistinlilere karşı kurumsallaşmış ayrımcılık sistemini sürdürdükçe bunlar gibi baskıcı eylemler sadece İsrail siyasi yaşamının demokratik olmayan ve baskıcı özünün yeni delili olacaktır ve vicdan sahibi daha çok insanı özgürlük, adalet ve eşitlik için olan küresel BDS hareketimize katılmaya motive edecektir.”

“Uluslararası hukuka aykırı olan bu yeni yasa, hızla büyüyen küresel BDS hareketinin başarısının ve İsrail içindeki siyasi elitlerin devletin bir zamanlar Güney Afrika’nın olduğu gibi bir dünya paryası olmaya başladığının farkına varmalarının bir göstergesidir.”

Birzeit Üniversitesi’nin eski başkanı ve şimdilerde İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası’nın (PACBI) Yürütme Komitesi üyesi olan Prof. Gabi Baramki, yeni yasaya tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Boykot kanun teklifi, Knesset’in İsrail’in apartheid’ını, sömürgeciliğini ve Filistin halkına karşı diğer baskı biçimlerini yasallaştırmada on yıllardır oynadığı öncü rolün devamından başka bir şey değildir.”

Awwad ayrıca şunları söyledi: “Bu yasanın birincil hedefi olan ve temel hakları olan düşündüklerini söyleme ve devletlerini uluslararası hukuka uyar hale getirmek için şiddete başvurmadan hareket etme hakkını kullandıkları için cezalandırılabilecek ve hatta hapse atılabilecek olan tüm ilkeli İsrailli vatandaşlar ve örgütler ile dayanışma içindeyiz.”

NOTLAR:

  1. Filistin sivil toplumunun BDS kampanyası, İsrail, 1967 topraklarını işgaline ve sömürgeleştirmesine son vermek, İsrail içindeki Filistinlilere karşı ırk ayrımcılığına son vermek ve Filistinli mültecilerin BM’nin zorunlu kıldığı geri dönüş hakkını tanımak yoluyla Filistin halkının en temel hakkı olan kendi kaderini tayin hakkını tanıyarak uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini karşılayıncaya kadar apartheid döneminde Güney Afrika’ya uygulanan ile benzer şekilde İsrail’e karşı geniş kapsamlı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar (BDS) kampanyasının başlatılması çağrısı yapar.
  1. BDS hareketinin temel başarıları arasında, yasadışı Kudüs Hafif Raylı sistemindeki devam eden katılımı nedeniyle milyarlarca dolarlık ihaleler kaybeden Fransız Veolia’ya karşı yürütüken yatırımların geri çekilmesi kampanyası ve Norveç hükümeti tarafından yasadışı yerleşimlerin ve duvarın inşasına dahil olan İsrailli şirketleri ulusal emekli sandığının yatırım fonundan dışlanması kararının alınması gibi başarılar vardır. Bu yılın başında Johannesburg Üniversitesi, insan hakları ihlallerindeki suç ortaklığından ötürü Ben Gurion Üniversitesi ile ilişkilerini kesti. Aralarında Roger Waters, Jello Biafra, the Pixies ve Faithless’in olduğu çok sayıda sanatçı İsrail’e karşı Filistin kültürel boykot çağrısına kulak verdi. BDS hareketi tarafından hedef alınan bir kısmı devlete ait tarımsal ihracat şirketi Carmel Agrexco bu yakınlarda rekor zarar açıkladı.

Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi tarafından BDS hareketinin resmi sitesi www.bdsmovement.net sitesinden çevrilmiştir.