İsrail saldırganlığına karşı Filistin halkının yanındayız! #direnfilistin

İsrail apartheid devletinin saldırıları sürüyor. İsrail işgal ordusunun Gazze’ye devam eden operasyonunda,  167’si çocuk 658 Filistinli hayatını kaybetti, yüzde 70’inden fazlası çocuk ve kadın olan 4300’den fazla Filistinli yaralandı. 120 bin Filistinliyi aşkın yerinden edindi.

2008’de 1400 Filistinlinin öldürüldüğü ve 5 binden fazlasının yaralandığı, 2012’de 177 Filistinlinin öldürüldüğü ve 1300’ünden fazla yaralandığı İsrail saldırganlığının yeni bir dönemine şahit oluyoruz. İsrail’in bütün bu saldırganlığında elini güçlendiren ise dünyayı hegemonyası altında alan ülkelerin İsrail’i koşulsuzca desteklemesi ve Türkiye gibi birçok ülkenin sadece sözlü kınamayla yetinmesi, bunun ötesine asla geçmemesidir. Filistinlilere ve insanlığa karşı işlediği hiçbir suçtan dolayı İsrail’de hesap sorulmuyor ve İsrail bundan aldığı güçle, bugün yeniden suç işlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Şili, İsrail ile ekonomik ilişkilerini askıya alma kararını aldı, Venezuela 2009’da tüm ilişkilerini kesti, Nikaragua 2010’da ilişkilerini dondurdu ve son olarak 15 AB ülkesi İsrail yerleşim bölgeleri ile ticari faaliyetlerini yasaklamaya doğru gitti. Türkiye ise İsrail ile iktisadi ilişkilerini ticaret hacmini katlayarak sürdürüyor. 2009’dan bu yana Türkiye ve İsrail’in ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşarak ikiye katlandı. İsrail’in askeri yapılandırmaya dönüştürdüğü bu ekonomik kâr, daha fazla Filistinli öldürülmesinde büyük bir katkıda bulunuyor. Türkiye ticari ilişkileriyle İsrail’in çocukları öldürdüğü bombalarını finanse ediyor. Buna artık dur denilmeli!

Türkiye Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ticari ilişkilerimizi kesersek Filistin zarar görür diyor. Oysaki Filistin ile ticaret hacmi 77 milyon dolarken İsrail-Türkiye ticaret hacmi milyar dolarlarla ifade ediliyor.  Zorlu grubunun İsrail doğal gaz kaynaklarını Türkiye ve başka ülkelere satışı üzerinden elde edilen milyarlar dolarlar bunun küçük bir göstergesidir.  2009 yılında  Türkiye Çalışma Bakanı Hüseyin çelik  Milli Eğitim Bakanlığı’na genelge göndererek Türkiye’de İsrail mallarına yapılan boykot çağrılarını hayata geçmemesi için  tedbirler alınmasını istemiştir, bu tutum halen sürmektedir. İsrail tarafından boykot ve ilişkilerin asgariye indirilmesi gibi yaptırımlar dile getirilirken Türkiye bu konuda hiçbir adım atmamaktadır.

Türkiye, fırsatı olduğu halde, İsrail’in Uluslararası organizasyonlarda yer alması karşısında hiçbir tedbir almadı. İsrail’in OECD üyeliği Türkiye tarafında veto edilebilirken ticari ilişkilerin karı Filistin ile dayanışma sözlerininin önüne  geçti. Aynı zamanda İsrail’in askeri gücünü arttıran ve saldırganlık elini güçlendiren NATO üyeliğinin karşısındaki vetosunu kaldırdı. Filistin ile dayanışmanın asli göstergesi olan İsrail’i tecrit etmek yerine Türkiye BM’de kınama bildirilerini teşvik etmekle yetiniyor.

İki ülke arasındaki ilişkilere, görünürde hâkim olan gerginliğin aksine Türkiye ve İsrail’in diplomatik, politik, askeri istihbarat ilişkileri devam ediyor. Türkiye tarafından satın alınan Heron uçaklarının sistemlerinin İsrail’e bağlı olması, Kürecik üssünün sağladığı bilgilerin İsrail’e akması ve bir yıl önce  yapılan Türkiye-İsrail istihbarat toplantıları serisi bunun birer örneğidir. Türkiye, Filistin halkının katiliyle ilişkilerini hemen kesmeli!

Filistinliler İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak yürüttüğü saldırganlığa karşı tek vücut direniyor. Nablus’tan El Halil’e, Cenin’den Nasıra’ya, Hayfa’dan Gazze’ye Kudüs’ten diasporadaki mülteci kamplarına kadar Filistin halkı ayaklandı, direnişi yükseltiyor. İşgal ve Filistin Yönetimi’ne karşı mücadele eden Filistin halkı, tüm bu yalnızlığa rağmen mücadelesinden bir adım bile geri durmuyor.

İsrail’in bu saldırganlığını protesto etmek için dünyanın 5 kıtasında, Berlin’den Roma’ya Londra’dan New York’a, Kolombiya’dan Şili’ye, Tokyo’dan Lübnan’a, Mısır’dan Cezayir’e Güney Afrika’dan Türkiye’ye tüm halklar ayakta. Aynı zamanda Filistin halkının ve BDS, yani boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketinin çağrılarına kulak verenler sayesinde İsrail’e boykot hareketi gün geçtikçe yeni zaferler elde ediyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yaptığı açıklamada şu çağrıyı yaptı; “Dünyanın dost ve ilerici hükümetleri, işgal devletiyle ilişkilerini kesmeli, bu ülkenin elçiliklerini kapatmalı, kendi elçilerini geri çağırmalı, Filistin halkını katleden suçlu ırkçı gayrimeşru yerleşimci-sömürgeci devleti tamamen izole, boykot ve ret etmeli”.

Türkiye; İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısında ikiyüzlü politika izlerken diğer yandan Ortadoğu’da savaş kışkırtıcılığı yapmaya halkları birbirine düşman etmeye çalışıyor.  Rojava’da IŞİD çetelerine verdiği destekle başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına yönelik katliamlarına devam ediyor. Filistin’de barışın Rojava ve tüm Ortadoğu’da barış olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığı bilinciyle Türkiye devletinin bu Ortadoğu politikalarının karşısında mücadele edeceğimizi haykırıyoruz.

Türkiye devrimcileri/demokratik toplumsal muhalefeti olarak bizler, FHKC’nin ve diğer Filistin direniş örgütlerinin çağrıları üzerine; Filistin halk direnişini desteklemek ve İsrail saldırganlığını önlemek için İsrail’i tecrit ve boykot etme çağrılarını yükseltmeyi bir devrimci görev olarak görüyoruz. Türkiye-İsrail ekonomik, diplomatik, askeri ve kültürel ilişkilerinin tamamen kesilmesi talebini yükseltmek için kurulan Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi olarak bizler, İsrail saldırganlığını frenlemenin öncelikli koşulunun İsrail ile ikili ilişkilerin kesilmesi olduğunu biliyoruz. Emperyalizme ve Siyonizm’e karşı halkların kurtuluşundan, kardeşliğinden ve barıştan yana tüm güçleri de ilişkilerin kesilmesi çağrısını yükseltmeye, her alanda boykotu yaygınlaştırarak hayata geçirmeye davet ediyoruz.

İktidarın Dışişleri bakanlığına sesleniyoruz:

Filistin halkıyla sözde değil gerçek bir dayanışma istiyoruz!

  • Gazze’deki katliamı durdurmak için askıya alındığı iddia edilen, İsrail’le 12’den fazla askeri anlaşma iptal edilsin!
  • Filistin halkına karşı İsrail saldırganlığının durması için İsrail’le, hacmi 5 milyar dolara ulaşan ticaret durdurulsun!
  • İsrail ırkçılığını durdurmak için, İsrail devleti ile tüm akademik ve kültürel ilişkiler durdurulsun!
  • Batı Şeria ve Gazze’nin işgaline son vermek için, İsrail ile tüm ilişkileri durdurulsun!

Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot!

BDS Türkiye (Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi)

bdsturkiye.org