Filistin ve diasporadaki Filistinli feministlerden destek açıklaması

Filistin ve diasporadaki Filistinli feministlerden destek açıklaması

kadinBiz aşağıda imzası olan Filistinli feministler, insan hakları eylemcileri ve kadın örgütlerinin temsilcileri, Ulusal Kadın Araştırmaları Birliği (National Women’s Studies Association [NWSA]) tarafından alınmış olan, İsrail işgal rejimince kullanılan sömürgecilik araçlarına karşı yerli Filistinlilerin mücadelesinin yanında durma kararına bütünüyle desteklediğimizi ve derinden takdir ettiğimizi açıklıyoruz. İnsan haklarını sağlamak ve uluslararası yasaları ve temel insan haklarını korumak için yürtülen her türden şiddetsiz mücadele aracını desteklediğimizi açıklıyoruz.

Kadın hakları ve bir bütün olarak insan haklarının arasındaki organik ilişkinin farkındayız ve bu yüzden kendi kaderini tayin hakkı için verilen ulusal mücadeleyle toplumsal adalet, özgürlük ve insan onuru için verilen mücadelelerinin kesiştiğini görebiliyoruz.

İsrail’in her yerde halkımıza yönelttiği sömürgeci ve ırkçı baskı sistemi altında yaşayan Filistinli feministler olarak, bazı İsrailli feministlerin bizden istediği gibi, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal etmesine yönelik eleştirilere karşı “İsrail devletini savunmak için” ittifaklar oluşturma fikrine kesinlikle katılmıyoruz. Halkımızın özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine verilen etkili uluslararası desteğin herhangi bir biçimde baltalanmasına katkıda bulunmak, hiçbir biçimde bizim görevimiz değil. Aksine, bizim görevimiz bu mücadeleyle içinde bulunduğumuz koşullara uygun olarak bağlantı kurmak ve uluslararası dayanışma hareketlerini desteklemektir. Bu hareketlerin en etkilisi de Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketidir.

Uluslararası dayanışmanın hak mücadelemizi güçlendiren ve oha ilham veren rolünün tamamen farkındayız; tıpkı Güney Afrikalı kızkardeşlerimizin hakları için verdikleri mücadele karşısındaki rolü gibi.

İsrailli feministlerin bizden liberal idealler, “diyalog” ve “birlikte yaşama” yanlısı ve hak mücadelesiyle etkili bir dayanışmaya karşı bir açıklamaya imza atmamızı talep etmelerindeki sömürgeci tutumu üzüntüyle karşılıyoruz. Buradaki esas sorun Filistinli ve İsrailli kadınların eşit muamele gördükleri ve süren işgal, sömürgecilik ve apartheid rejimine rağmen bir arada var olabilecekleri varsayımında yatıyor.

Bizler, -Yahudi/İsrailli gruplar da dahil olmak üzere- ilerici Yahudi güçlerle, halkımızın uluslararası kanunlarla güvence altına alınmış haklarının tanınmasına ve baskı sistemine son vermek üzere ortak mücadeleye dayanan ilkeli ittifaklarına inanıyor ve bu türden ittifakların gerçekleşmesini bütün kalbimizle arzuluyoruz. Ancak faille kurban arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi hedefleyen bütün İsrailli normalleştirme örgüt ve hareketleri bu ittifakın dışındadır.

Boykot hareketi de dahil olmak üzere bütün halk direniş hareketlerinin aynı zamanda feminist meseleler olduğunu vurguluyoruz. Bu hareketler, eşit haklardan mahrum ve kenara itilmiş kadınlar ve bir işgal ve apartheid rejimin mağduru yerli halkın bir parçası olarak, Filistinli feministlerin mücadelesinin kesişimselliğini vurgular.

Bizler İsrailli grupların yaptığı açıklamalar ve konferanslarla tamamlanması gereken itaatkâr bir azınlık olarak ikinci plana atılmayı kabul edemeyiz.  Kendi haklarımız, ulusal, toplumsal ve başka bütün haklarımız için ve her türlü baskıya karşı mücadele ediyoruz. Özgürlüğümüzden ve onurumuzdan başka bir şeyi kabul etmeyeceğiz.
Dr. Hanan Eşravi- FKÖ Yürütme Kurulu üyesi
Hanin Zuabi – MK: Ortak Liste
Dr.Sahar .F. Kavasmi – Filistin Yasama Meclisi üyesi
Vira Babun- Beytüllahim Belediye Başkanı
Semah Selaimi – Naám: Arap Kadını Merkezde Yöneticisi
Macide el-Masri – İsrailli ürünleri boykot eden kadınlar kampanyası koordinatörü

Dr. Lama Ebu Odeh- Hukuk Profesörü- Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi
Dr.Rabab Abdülhadi- Irk ve Direniş Araştırmaları Doçenti, San Francisco Devlet Üniversitesi
Safa Tamiş – Eylemci
Ghadir Şafi – Eylemci
Nada Elia, Yazar, eylemci
Refif Ziyade- Eylemci, şair
Refah İnabtavi- Feminist Eylemci
Selma Vakim – Avukat ve eylemci
Hiba Yazbek- Feminist ve politik eylemci
Falastin Diviket – Eylemci
Arin Havari – Eylemci
Himmet Zuabi- Eylemci
Rimunda Mansur – Eylemci
Enes Hatib- Eylemci
Vidad Assaf- Dava vekili ve eylemci
Rauda Morkus- Avukat
Hanan Vakim- Eylemci
Rima Abbud- Eylemci
Amani Dayif- Eylemci
Emel Ekeyk – Arap ve Karşılaştırmalı Edebiyat Dalında Ziyaretçi Yardımcı Profesör, Williams College
Şeda Amir- Eylemci
Ruzin Odeh- Eylemci ve gazeteci
Ayah Zinati- Eylemci
Raghida Zuabi- Eylemci
Meysa İrşid- Avukat
Hulud Hamis- Eylemci ve romancı
Raşa Hilvi- Yazar ve gazeteci

Raviye Rbu Rabia- Avukat ve eylemci
Ola Ştivi- Eylemci
Nizar Havvari- Eylemci
Meysan Hamdan- Eylemci
Hadiye Kayuf- Eylemci
Hala Marşud- Eylemci
Vefa Zrik- Eylemci
Hala İbrahim- Eylemci
Dima Daravşi- Eylemci
İnam İsavi- Feminist eylemci
Canan Abdu- Eylemci
Raviye Honduklu- Eylemci
Fidaa Şehadeh – Eylemci
Şahid Avavde – Dava vekili –İnsan hakları eylemcisi

Naval Slimiye- Eylemci
Yasmin Hammar- Dava vekili
Diana Buttu- Avukat
Lina Biarat- Eylemci ve Mühendis
Hanin Zeydan- Feminist Eylemci
Hadil Şavamreh- Gazeteci
Semah Sabavi- Eylemci and oyun yazarı
Linda Carayseh- Feminist Eylemci
Mediha Arac- Feminist Eylemci
Nada Tuvir- Feminist Eylemci
Mary Nazzal Batayneh- Avukat ve Eylemci
Abir Kupti- Doktora öğrencisi ve blog yazarı
Ruba Odeh- Feminist Eylemci
Hitam Safin- Feminist Eylemci
Hanan Kaud Ghnayim- Feminist Eylemci
Necve Sanduka Yagi- Feminist Eylemci
Emel Siyam- Kadın Sorunları Merkezi Yöneticisi
Surida A Husiyen- Kadın Sorunları Teknik Komite Genel Müdürü
Besma Naci- Toplumsal Cinsiyet Uzmanı
Ghada AbdülKadir- Öğretim görevlisi, Birzeit Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı Bölümü
Meryem Zakut- Kültür ve Özgür Düşünceler Birliği Genel Müdürü

Savsan Elian- Feminist Eylemci
Dr.Fatin Ebu Zarrur- Öğretim görevlisi, El Necah Üniversitesi
Sema Avieda- Kadın Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü

Samar Havaş- Feminist Eylemci
Lamis Ferrac- Bisan Araştırma ve Gelişme Merkezi Proje Koordinatörü
Lamya Shalaldih- Feminist Eylemci
Nadya Habaş- Feminist Eylemci
Suha Nazzal- Feminist Eylemci
Abir İsa Zakarne- Filistin Kadın Komiteleri Birliği Başkanı

Fatima Da’na – Feminist Eylemci
Şadin Salim- Sanatçı
Huveyde Arraf- Avukat ve İnsan Hakları Eylemcisi
Lina Fattum- Avukat ve İnsan Hakları Eylemcisi
Riham Barguti- Eylemci ve Öğretmen
Jennifer Atala- İşkadını
Savsan Ebulheva- Romancı
Rim Talhami- Sanatçı
Aric Ghannem- Eylemci
Emel Kureyşe- Filistin Kalkınma için Çalışan Kadınlar Topluluğu Yöneticisi

Dr.Riham El-Helsi- Eylemci ve Blog yazarı
Meysun Kavasmi- Feminist Eylemci ve Gazeteci
Hanan Siyam- Feminist Eylemci
Naila Ayesh- Eylemci
Ravan Zghari- Kadın Sorunları Temsilcisi
Dr.Samira Barguti- Bilim İnsanı ve Eylemci
Meysa Haccac- Doktora araştırmacısı, Madrid Complutense Üniversitesi

Lucy Talgieh- Wi’am Merkezi Kadın Koordinatörü
Lucy Talgieh- Feminist Eylemci
Dana Amr- Avukat
Refif Ziyade- eylemci, şair
Aric Halili- Feminist eylemci
Sümeyye Safadi- Feminist eylemci
Sarah El-Kilani- Avukat
Raida Mahmud Savalhe- Eylemci ve Kadınlar Birliği üyesi
Salva Bannorah- Avukat ve Eylemci
Uhud Yaiş Kanadilu- Nablus Arap Kadın Birliği Yöneticisi

Samar Velid Taha Aghbar- Eylemci
Abir Allan- Yazar ve Eylemci
Maria İsmail- Eylemci
Diana El-Zir- Gazeteci ve İnsan hakları savunucusu
Susan Ebulheva- Romancı

[Bu yazı İngilizce orijinalinden BDS Türkiye tarafından çevrilmiştir.]

bdsturkiye.org