BDS Türkiye’den konferans: Balfour Deklarasyonu’nun 100. Yılı ve Tarihsel Sorumluluklar

BDS Türkiye, Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlediği etkinlikler dizisini, 9 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleşecek uluslararası konferansla tamamlıyor.

Ilan Pappé, Adel Manna ve Fikret Başkaya’nın katılacağı konferansta, Balfour Deklarasyonu’nun öncesi ve sonrası, İngiliz mandası döneminde Filistin’de gerçekleşen Siyonist kolonizasyon, 1917’den günümüze uzanan işgalin farklı boyutları ve işgal altındaki topraklardaki yüz yıllık direniş dinamikleri tartışılacak.

Ayrıca, Filistin’in işgal edilmesi ve sömürgeleştirilmesi süreciyle birlikte bu süreçlerde yerel ve uluslararası aktörlerin taşıdığı tarihsel sorumluluklar da masaya yatırılacak. Balfour süreci ve sonuçları akademik bir düzlemde incelenirken, aynı zamanda yüz yılın hakikatleriyle siyasi düzlemde yüzleşme çağrısı yapılacak.

BDS Türkiye, İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan Tabipler Odası konferans salonunda düzenlenecek etkinliğe Biladüşşam tarihiyle ilgilenen, coğrafyamızın gerçekliğiyle yüzleşmek isteyen herkesi ve Türkiye’de yaşayan Filistinliler ile tüm Filistin dostlarını davet ediyor.

KONFERANS PROGRAMI

BDS Türkiye Hazırlık Atölyesi tebliği

“Geç Osmanlı Döneminde Filistin”

Adel Manna (Tarihçi)

“Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşünden 100 Yıl Sonra, 1. Dünya Savaşı’nın Filistin’deki Etkileri Üzerine Yeni Bir Okuma”

Ilan Pappé (Tarihçi, Exeter Üniversitesi)

“Balfour’dan BDS’ye Avrupa ve Filistin”

Fikret Başkaya (Araştırmacı-Yazar)

“Filistin’de yüz yıllık işgal, yüz yıllık direniş”

 

Tarih: 9 Aralık 2017 Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: İstanbul Tabip Odası Merkez Büro, Türkocağı Cad. No: 9, Cağaloğlu-İstanbul

BDS Türkiye

Avrupa Filistin Toplulukları Birliği desteğiyle

bdsturkiye.org