“100. Yıl Dönümünde Balfour” Konferansı Hazırlık Atölyesi: “Geç Osmanlı Döneminde Filistin” 

BDS Türkiye, Filistin’e Siyonist göçünü İngiltere’nin resmi politikası haline getiren ve Filistin toprakları üzerinde “İsrail devleti”nin kuruluşuna giden süreci başlatan 2 Kasım 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıl dönümü vesilesiyle, Aralık ayında uluslararası bir konferans düzenliyor 

Türkiye’den ve yurtdışından araştırmacıların katılacağı, Balfour sürecinin farklı boyutlarının ve sonuçlarının ele alınacağı konferans öncesinde, “Geç Osmanlı Döneminde Filistin” temalı bir hazırlık atölyesi kuruluyor. 6 oturum halinde toplanacak olan atölyenin, araştırma ve tartışma süreçleri sonucunda konferansta bir sunum yapması ve daha sonra yazılı bir metin yayımlaması öngörülüyor.

Herkesin katılımına açık olan atölyenin toplanma tarihleri ve incelenecek konu başlıkları ise şu şekilde belirlendi: 

10 Eylül Pazar (1. Oturum): Tanışma; amaçlar, metodoloji ve kaynaklar üzerine değerlendirme.

(10 Eylül’deki ilk oturum saat 14.00’da Beyoğlu’nda Leylek Cafe & Sanatevi’nde yapılacaktır. Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi Küçükparmakkapı Sokak 15/3 Beyoğlu/İstanbul)

24 Eylül Pazar (2. Oturum): Basel Kongresi, Theodor Herzl ve Siyonizm; emperyalizm ve Siyonizm ilişkisi.

8 Ekim Pazar (3. Oturum): II. Abdülhamid’in Siyonistlerin taleplerine yaklaşımı, 1917’den önce Filistin’e Siyonist göçü.

22 Ekim Pazar (4. Oturum): Geç Osmanlı döneminde Filistin’in sosyal yapısı, Biladüşşam bölgesindeki konumu.

5 Kasım Pazar (5. Oturum): I. Dünya Savaşı öncesinde Filistin’in iç siyasal yapısı ve Bâb-ı Âli ile ilişkisi.

19 Kasım Pazar (6. Oturum): II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan’da ve basında Siyonizm tartışmaları.

Atölye toplantıları saat 14.00’te Şişli-Pangaltı’da (Teyyareci Fehmi Bey Sk. No:12) bulunan Nostalji Kültür Kitabevi’nde düzenlenecektir.

İletişim için:
filistinicinboykot@gmail.com
https://www.facebook.com/FilistinIcinIsraileBoykotGirisimi/
https://twitter.com/israileboykot

bdsturkiye.org